fbpx

Denne personvernerklæringen gjelder for Vekst Finans AS ("vi" eller "oss"). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

1. For hvem behandler vi personopplysninger
Vi behandler personopplysninger fra privatkunder, personer som er involvert i selskaper vi bistår, samt besøkende på vår hjemmeside.

2. Formål, hva slags typer personopplysninger og rettslig grunnlag
Etablering av kundeforhold: Når vi kontaktes av en kunde med forespørsel om lån/finansiering eller mer informasjon om det forannevnte etablerer vi et kundeforhold. Vi registrerer da kundeinformasjon som blant annet navn, bosted, fødsels- og personnummer, e-postadresse samt at vi foretar vi en kontroll av kredittverdighet. Dette er opplysninger du selv deler med oss, og/eller at vi supplerer med informasjon fra andre kilder (kredittsjekk). For bedrift gjelder bedriftens kontaktinformasjon samt navn og kontaktinformasjon på kontaktperson og ved behov kundeinformasjon som tidligere nevnt kundeinformasjon om kausjonister. Registreringen av kundeinformasjon gjelder all innsamlet informasjon som er nødvendig for å etablere et kundeforhold med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. I tillegg må kunden ved etableringen av kundeforholdet samtykke til behandling av personopplysninger som da tillater behandling av personopplysningene, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

Kundeadministrasjon: Det opprettes egne saksmapper for hvert engasjement der vi bistår kunder. Kostnader og kundeinformasjon registreres i vårt regnskapssystem. For bedriftskunder er behandlingen nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse som forfølges av oss, f.eks. fakturering av godtgjørelse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining), mens det for privatkunder anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Bruk av hjemmesiden: Når du besøker vår hjemmeside registrerer vi cookies (sporingskapsler). Dette kan benyttes i markedsføringssammenheng, men benyttes i hovedsak for å analysere brukermønster for optimalisering av hjemmesiden for å skreddersy og tilpasse innhold etter dine preferanser. Når du besøker vår hjemmeside vil også din IP-adresse bli registret. Vi bruker også analyseprogrammet Google Analytics for å monitorere aktivitet på hjemmesiden. Denne informasjonen er anonymisert for oss.

Markedsføring: Der vi har registrert et kundeforhold, herunder mottatt e-postadresse fra kunden i forbindelse med forespørsel på en av våre produkter eller tjenester, eller kunden på annen måte har bedt om det, kan vi sende ut nyhetsbrev til den registrerte e-postadressen. De som mottar nyhetsbrev kan på enkelt vis melde seg av nyhetsbrevet ved å benytte vedlagt lenke i nyhetsbrevet. Grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. (interesseavveiing). For eksisterende kunder vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15(3). I andre sammenhenger skjer markedsføring etter samtykke fra vedkommende jf. markedsføringsloven § 15(1) og GDPR artikkel 6 nr. a bokstav a.

3. Hvem deler vi personopplysningene med
Vi deler relevant kundeinformasjon og personopplysninger med samarbeidspartnere der det er nødvendig for å oppfylle en avtale med kunden før avtaleinngåelsen. Eksempelvis ved forespørsel om lån fra en privatperson utleveres personopplysninger og kredittsjekk til kredittytende samarbeidspartner. Samarbeidspartneren kan også være den som gjennomfører kredittsjekken, og vil da også være underlagt GDPR reglementet. Kunden må på forhånd samtykke til at informasjonen blir delt.

Utover dette deles ikke personopplysninger med mindre kunden gir en eksplisitt oppforing til det, eller at utleveringen er lovpålagt.

4. Lagring av personopplysninger
Personopplysningene lagres ikke lengre enn det som er nødvendig, men ikke lengre enn 12 mnd. etter avsluttet sak. Kundeinformasjon, som kontaktinformasjon og organisasjonsnummer for bedrift, blir lagret i 2 år.

Kommunikasjon med kunden lagres i 3 år, eller lenger dersom det av tungtveiende grunner anses nødvendig, f.eks. grunnet dokumentasjonshensyn.

Der lovgivningen pålegger å oppbevare informasjon, eksempelvis regnskapsdokumenter jf. regnskapsloven, sørger vi for å ikke bruke personopplysninger til annet formål enn det aktuelle formålet i det pålagte tidsrommet.

Informasjon om din bruk på våre nettsider lagres i 6 mnd.

5. Dine rettigheter
Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg.

Tilbaketrekking av samtykke: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. I hvert nyhetsbrev du mottar fra oss finner du en link til å avregistrere/endre dine preferanser for nyhetsbrevet. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å henvende deg til oss om dette.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person kan vi kreve at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette opplysninger vi har om deg som er feil eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men med forbehold om at vi ved tungtveiende grunner ikke kan gjøre det, f.eks. grunnet dokumentasjonskrav eller påbud ved lov.

Overføring av data: Dersom det er teknisk mulig kan du be oss om å overføre dine personopplysninger til en annen virksomhet.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

6. Sikkerhet
Sikkerheten i alle våre systemer som behandler personopplysninger gjennomgås jevnlig, og der vi har avtaler med eksterne leverandører og andre samarbeidspartnere er det inngått avtaler som pålegger slike leverandører å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger gis kun til ansatte i selskapet som har behov for tilgang til personopplysninger for å utføre sine arbeidsoppgaver. Det gis jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk at IT-systemer.

7. Endringer i personvernerklæringen
Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

8. Kontakt oss
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring, eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss: kontakt@vekstfinans.no eller telefon: 95 48 15 75

>
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen på denne siden. Ved å fortsette å bruke siden aksepterer du vår bruk av cookies.
Aksepter
Privacy Policy